Tyttöjen oikeuksien edistäminen hyödyttää kaikkia

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Kuva: Plan International Suomi

Tytöt kohtaavat syrjintää sekä ikänsä että sukupuolensa vuoksi, ja siksi tyttöjen oikeuksiin on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota.

Miksi tytöt ovat erityisen haavoittuvassa asemassa?

Monessa yhteiskunnassa tytöt nähdään poikia alempiarvoisina, eikä heitä arvosteta perheen ja yhteiskunnan täysiarvoisina jäseninä. Poikia pidetään perheen elannon turvaajina, kun taas tytöt siirtyvät naimisiin mennessään toiseen perheeseen. Usein perheen miehet päättävät tyttöjen elämää koskevista ratkaisuista, kuten liikkumavapaudesta, opinnoista ja naimisiinmenosta.

Kehitysmaiden tytöt kokevat kolminkertaista syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. He eivät usein pääse toteuttamaan mahdollisuuksiaan, päättämään omasta tulevaisuudestaan eivätkä rakentamaan yhteiskuntaansa.

Minkälaista syrjintää tytöt kohtaavat sukupuolensa vuoksi?

 Moni köyhyydessä elävä perhe antaa pojilleen parempaa ravintoa kuin tyttärilleen. Pojat saavat usein käydä koulua pidempään kuin tytöt, koska tytöt joutuvat jäämään kotitöihin, aloittamaan palkkatyön tai perustamaan perheen. 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä on koulun ulkopuolella, ja joka vuosi 15 miljoonaa tyttöä joutuu naimisiin alle 18-vuotiaana.

Tytöt kärsivät poikia useammin myös väkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsikaupasta ja hiv/aidsista. Arviolta 120 miljoonaa tyttöä on kokenut seksuaalista väkivaltaa, ja ainakin 200 miljoonan tytön ja naisen sukuelimet on silvottu.

Mikä on poikien rooli, kun puhutaan tasa-arvon edistämisestä?

Vaikka tytöt kohtaavat sukupuoleensa kohdistuvaa syrjintää useammin kuin pojat, ongelma koskettaa myös poikia. Sukupuoliin liittyy odotuksia ja käsityksiä, jotka ovat erilaisia tytöille ja pojille. Pojille asetetaan usein elättäjän vastuu, eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta. Monissa maissa poikia kannustetaan riskikäyttäytymiseen. Tämä voi tarkoittaa väkivaltaisen maskuliinisen kulttuurin suosimista tai painostamista liittymään jengeihin.

Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Tällöin myös perheiden hyvinvointi lisääntyy.

Miten tyttöjen oikeuksia voidaan vahvistaa?

Tyttöjen syrjintä saadaan poistettua vain laaja-alaisella työllä, jossa ovat mukana kasvattajat, päättäjät, viranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja tytöt itse.

Lastenoikeusjärjestö Plan International huomioi tyttöjen tilanteen ja erityistarpeet kaikessa työssään, esimerkiksi edistäessään tyttöjen pääsyä varhaiskasvatukseen ja kouluun, tarjotessaan humanitaarista apua, poistaessaan haitallisia perinteitä, kuten silpomista ja lapsiavioliittoja, ja parantaessaan tyttöjen teknologiataitoja ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Plan tekee myös vahvaa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät kyläpäälliköistä YK-johtajiin parantavat tyttöjen asemaa ja jotta yhteisöjen asenteet muuttuvat myönteisiksi tyttöjen oikeuksille.

 

Teksti ja kuvat: Plan International Suomi