Aineisto: Adoptoi vainottu ystäväksi!

Adoptoi tai adoptoikaa seurakunnassa tai muun yhteisön kesken ystävyysseurakunta, vainottu ryhmä tai vainoa kärsinyt henkilö ystäväksi. Tarkoituksemme on luoda yhteyksiä vainottuihin, olla heidän ystäviään, rukoilla heidän puolestaan ja tukea heitä.

Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä.
Hepr. 13:12

Miten se tehdään?

Suomessa asuu monia vainoa paenneita henkilöitä. Kysykää seurakuntanne työntekijöiltä, onko seurakunnassanne tällaisia henkilöitä. Henkilöitä on mahdollista löytää myös Vastuuviikon projektisihteerin kautta:
anna.hyvarinen@ekumenia.fi

Jos haluatte adoptoida henkilön tai ryhmän ulkomailta, ota yhteys Stefanus-Lähetykseen tai Marttyyrikirkon ystäviin.

Mitä tehdä näiden uusien ystävien kanssa?

- Luokaa luottamukselliset suhteet. Kunnioittakaa yksityisyydensuojaa, koska monet voivat tulla tilanteista, joissa heidän henkilötietonsa ovat salaisia ja heidän kertomansa on arkaluonteista. Emme halua vaarantaa ketään!
- Kysykää heidän kertomuksiaan, kuunnelkaa heidän kokemuksiaan ja seuratkaa heidän kotimaidensa tilanteita yhdessä. Tärkeintä on kuunnella ja olla ystävällinen. Näihin vaikeisin tilanteisiin ei ole helppoja vastauksia.
- Pitäkää säännöllisesti yhteyttä.
- Kutsukaa heidät mukaan seurakunnan toimintaan, jos he asuvat Suomessa.
- Kutsukaa heidät myös epävirallisiin kokoontumisiin ja illanviettoihinne.
- Vierailkaa toistenne luona.
- Tutustukaa toistenne kulttuureihin esim. ruuanlaiton, musiikin, elokuvien, valokuvien tai muun taiteen välityksellä.
- Rukoilkaa näiden henkilöiden puolesta.
- Jos henkilöt asuvat ulkomailla, kysykää, onko teidän turvallista lähettää heille vaikkapa kirjeitä tai ryhtyä kirjeenvaihtoon kuulumisten vaihtamiseksi. Ulkomaille voi tilanteen salliessa lähettää myös valokuvia ja ehkä pieniä tuliaisia Suomesta.
- Tukekaa ystäviänne vaikeissa tilanteissa ja uuteen kotimaahan sopeutumisessa.

Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.
Ef. 2:19

10 askelta vieraanvaraisuuteen

1. askel

Kutsumme ja toivotamme maahanmuuttajan tervetulleeksi seurakuntaan.

2. askel

Osoitamme kiinnostusta maahanmuuttajaa kohtaan eri tavoin – musiikki ja kirkkokahvit yhdistävät ihmisiä.

3. askel

Rakennamme luottamusta – tapaamiset, ateriat ja yhdessä tekeminen luovat yhteyttä.

4. askel

Etsimme uskon yhteyttä kunnioittaen maahanmuuttajan omaa kulttuurista ja tunnustuksellista identiteettiä.

5. askel

Autamme maahanmuuttajaa löytämään oman paikkansa ja toimintatapansa seurakunnassa.

6. askel

Iloitsemme monikulttuurisuudesta ja kansainvälisyydestä seurakuntamme elämässä.

7. askel

Käymme vuoropuhelua uskosta ja kristittynä elämisestä.

8. askel

Ohjaamme maahanmuuttajan tarvittaessa oman tunnustuksensa mukaiseen seurakuntaan.

9. askel

Tuemme maahanmuuttajaa hänen kotoutumisessaan uuteen kotipaikkaan, kieleen ja kulttuuriin.

10. askel

Vastustamme syrjintää ja edistämme yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassamme.

Olkoon rakkautemme vilpitöntä, jotta seuraisimme uskollisesti käskyäsi jakaa omamme tarvitsevien kanssa ja olla vieraanvaraisia, jotta muistaisimme että myös me olemme vieraita tässä maailmassa,
vieraita jotka yhdessä odottavat sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka
Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Aamen
(Ylioppilaiden kristillinen maailmanliitto - World Student Christian Federation. Käännös: Aura Nortomaa)

Lähde: 10 askelta, Raamatun kohdat ja rukous: Ev.-lut. kirkon vieraanvaraisuuskortti

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010