Hartausaineisto: Ortodoksinen rukoushetki

Kiitetty olkoon Jumalamme alati, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen

Aamen. Kunnia olkoon sinulle, meidän Jumalamme kunnia sinulle.
 

Taivaallinen kuningas, lohduttaja totuuden henki, joka paikassa oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden lähde, ja elämän antaja, tule ja asu meissä ja puhdista meidät kaikesta synnin pahuudesta, sekä pelasta, oi hyvä, meidän sielumme.

 

Pyhä Jumala, Pyhä Väkevä, Pyhä Kuolematon armahda meitä. *3

 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen aamen.

 

Kaikkein pyhin Kolminaisuus, armahda meitä. Herra puhdista meidät synneistämme. Valtias, anna anteeksi rikoksemme. Pyhä tule ja paranna heikkoutemme sinun nimesi tähden.

 

Herra, armahda. *3

 

Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.

 

Sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

 

Aamen

 

Herra armahda *12

 

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

 

Tulkaa kumartakaamme meidän Kuningastamme Jumalaa.

 

Tulkaa kumartakaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

 

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän Kuninkaamme ja Jumalamme eteen.

 

 

Jumala on Herra ja Hän ilmestyi meille. Siunattu on Hän, joka tulee Herran nimeen.

 

Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

 

He piirittivät minua joka taholta; Herran nimessä minä lyön heidät maahan.

 

En minä kuole vaan elän ja julistan Herran töitä.

 

Se kivi jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme.

 

Prokimeni

 

Jumala, sinä olet minun turvani, Sinun laupeutesi käy minun edelläni.

 

Liite: Jumalani, pelasta minut vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua vastaan.

 

Epistola (Gal. 5: 22 – 6:2)

 

Veljet ja sisaret, Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ettette itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.

 

Se on viisautta. Olkaamme vakaat. Kuulkaamme pyhää evankeliumia.

 

Rauha olkoon teille kaikille.

 

Niin myös sinunkin hengellesi.

 

Lukekaamme Johanneksen pyhästä evankeliumista.

 

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

 

Kuulkaamme

 

Evankeliumi( Joh. 14:21-27)

 

21 Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."22 Juudas -- se toinen, ei Iskariot -- sanoi hänelle: "Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?"

 

23 Jeesus vastasi: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. 24 Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani -- mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.25 "Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne.

 

26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. 27 "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

 

Pelasta, Herra, Sinun kansasi, ja siunaa Sinun perintöäsi. Anna seurakunnallesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi Sinun valtakuntaasi.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,

Kristus, joka rakkauden siteillä liitit yhteen apostolisi, | sido niillä myös meidät, uskolliset palvelijasi, lujasti yhteen sinun kanssasi | ja Jumalansynnyttäjän esirukouksien tähden anna meidän täyttää sinun käskysi | sekä vilpittömästi rakastaa toisiamme, | oi ainoa ihmisiä rakastava.

 

nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

 

Herra, joka ihmisten sieluja rakastat,| sinä rukoilit ristiinnaulitsijasi puolesta | ja käskit palvelijoidesi rukoilla vihollisten puolesta. | Anna anteeksi niille, jotka vihaavat meitä ja tekevät meille pahaa. | Nöyrästi rukoilemme sinua: | Johdata heidät kaikesta pahuudesta ja vilpistä veljesrakkauteen ja hyvään elämään, | että me yksimielisinä ylistäisimme sinua, ainoaa ihmisiä rakastavaa.

 

Kunnia olkoon Sinulle, Herra, kunnia Sinulle.

 

Totisesti on kohtuullista ylistää autuaaksi Sinua, Jumalansynnyttäjä, aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti. Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, Sinua, puhdas Neitsyt Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.

 

Armahda meitä Jumala sinun suuresta armostasi, me rukoilemme sinua kuule ja armahda

 

Vielä rukoilemme metropoliittamme ________ puolesta

 

Vielä rukoilemme tasavaltamme presidentin, koko esivallan ja kansamme puolesta

 

Vielä rukoilemme autuaiden ja aina muistettavien tämän pyhän huoneen rakentajien ja kaikkien täällä ja kaikkialla lepäävien nukkuneiden kristittyjen puolesta.

 

 Vielä rukoilemme kaikille kristiveljillemme ja –sisarillemme armoa, elämää, rauhaa, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta ja anteeksi antamista.

 

Vielä rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin lahjantuojain ja kaunistajain, täällä työtätekevien, veisaavien ja rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa sinulta suurta ja runsasta armoa.

 

Sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala ja Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me kunniaa edeskannamme nyt ja aina ja iankaikkisesti.

 

Aamen

 

Rauha olkoon teille kaikille.

 

Niin myös sinun hengellesi.

 

Kumartukaamme Herran edessä.

 

Pyhä Herra. Sinä asut korkeuksissa ja sieltä katsot nöyrien puoleen nähden kaikkinäkevällä silmälläsi koko luomakunnan. Nöyrin sydämin kumartuneina me rukoilemme sinua, oi kaikkein Pyin: ojenna pyhästä asunnostasi näkymätön kätesi siunaamaan meitä kaikkia. Ja mitä olemme tahtoen tai tahtomatta syntiä tehneet Sinä, hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, anna anteeksi ja lahjoita meille sekä maallisia että taivaallisia hyvyyksiäsi.

 

Sillä Sinä, meidän Jumalamme, armahdat meitä ja pelastat, ja me kunniaa edeskannamme Sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

 

 

 

Aamen.

 

Se on viisautta. Kaikkein pyhin Jumalansynnyttäjä pelasta meidät.

 

Me ylistämme Sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi ja serafeja verrattomasti jalompi, sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä, Sinua, totinen Jumalansynnyttäjä.

 

Kunnia olkoon sinulle Kristus meidän Jumalamme, meidän toivomme, kunnia sinulle.

 

Kunnia … nyt … Herra, armahda. (3). Siunaa.

 

Loppusiunaus

_______

 

Sopivassa yhteydessä voidaan myös käyttää Akatistos-veisua ”Kunnia Jumallalle kaikesta”, esimerkiksi 12. Iikossi.

 

12. Iikossi

Mitä on minun ylistykseni Sinun edessäsi? En ole kuullut kerubien laulua, se on ylevien sielujen osa, mutta tiedän, miten luonto ylistää Sinua. Olen talvella kuutamon hiljaisuudessa katsellut, miten koko maa valkoiseen viittaan kietoutuneena rukoilee Sinua lumitimanttien loisteessa. Olen nähnyt nousevan auringon iloitsevan Sinusta ja kuullut lintukuorojen kaiuttavan kunniaasi. Olen kuullut metsän salaisesti humisevan Sinusta, tuulten laulavan ja vesien solisevan. Olen nähnyt, miten taivaankappaleet julistavat Sinusta säännöllisellä kierrollaan äärettömässä avaruudessa. Mitä on minun ylistykseni! Luonto on kuuliainen Sinulle, minä en. Mutta niin kauan kuin elän, näen rakkautesi ja haluan kiittää, rukoilla ja ylistää:

Kunnia Sinulle, joka näytit meille valkeuden;

Kunnia Sinulle, joka rakastat meitä syvällä jumalallisella rakkaudella;

Kunnia Sinulle, joka ympäröit meidät valolla ja enkelten ja pyhien joukoilla;

Kunnia Sinulle, joka opetit meitä kutsumaan Sinua nimeltä;*

Kunnia Sinulle, Kaikkipyhä Isä, joka lupasit meille Valtakuntasi;

Kunnia Sinulle, Lunastaja Poika, joka avasit meille tien pelastukseen;

Kunnia Sinulle, Pyhä Henki, tulevan ajan elävöittävä aurinko;

Kunnia Sinulle kaikesta, Jumalallinen kaikkihyvä Kolminaisuus;

Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, iankaikkisesti.

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010