Assyrialaiset Suomessa

Pieni ryhmä Irakin assyrialaisia pakolaisia saapui Ouluun vuoden 1991 lopussa. He olivat lähteneet pakoon kotimaansa levottomia oloja ja silloista diktatuurista hallintoa. Saddam Hussein esikuntineen ei suvainnut mitään vähemmistöjä eikä toisinajattelijoita, ei varsinkaan kristittyjä. Vallanpitäjien vaino kohdistui niin assyrialaisten kristilliseen uskoon kuin myös heidän kulttuuriinsa ja äidinkieleensä.  

Assyrialaiset solmivat Oulussa alusta lähtien hyvin läheisen yhteyden niin luterilaiseen, ortodoksiseen kuin katoliseenkin kirkkoon. Assyrialaiset perustivat myös oman yhdistyksen, jonka puitteissa he organisoivat yhteisönsä toimintaa. Ruotsissa asuvat papit ja diakonit sekä Tukholmassa residenssiään pitävä piispa Mar Odisho Oraham aloittivat Oulun assyrialaisten yhteisön kaitsennan keväästä 1992 alkaen. Siitä lähtien on assyrialainen liturgia toimitettu Oulussa kolme neljä kertaa vuodessa. Pappien vierailuihin on kuulunut myös kasteita, avioliittoon vihkimisiä ja hautauksia, seurakunnallista opetusta sekä pastoraalisia vierailuja seurakuntalaisten kodeissa.

Osa Oulun assyrialaisista kuuluu kaldealaiseen kirkkoon. Heillä on ollut luonnollinen kotipaikka Nasaretin Pyhän Perheen katolisessa seurakunnassa. Myös kaldealaisen kirkon pappeja on vieraillut Oulussa toimittamassa assyrialaisen riituksen mukaisia jumalanpalveluksia.

Ekumeeninen yhteys on toiminut Oulussa erinomaisen hyvin suhteessa assyrialaisiin. He ovat osallistuneet niin luterilaisten, ortodoksien kuin katolistenkin jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnalliseen toimintaan. Monissa kirkollisissa juhlissa he ovat myös kantaneet kortensa kekoon mm. ruoka- ja kahvitarjoilun järjestämisessä. Usein he ovat myös osallistuneet niin luterilaisten kuin ortodoksisten jumalanpalvelusten toimittamiseen lukemalla Raamatun tekstejä omalla äidinkielellään tai heidän kuoronsa on laulanut kirkollisia rukouksia ja lauluja. Alusta lähtien assyrialaiset ovat kokoontuneet säännöllisesti lauantai-iltaisin Tuiran seurakunnan Kuivasjärven seurakuntakodissa. Yhtenä tärkeänä osana heidän kokoontumistaan on oman äidinkielen opiskelu, mikä oli kiellettyä Husseinin aikana heidän omassa kotimaassaan. Yhteisiin kokoontumisiin on kuulunut myös yhdistyksen asioita, yhdessä oloa, hartautta sekä assyrialaisten herkkujen nauttimista.

Assyrialaiset ovat järjestäneet säännöllisten kokoontumisten lisäksi useita juhlia, jotka ovat liittyneet heidän kansallisiin ja kirkollisiin juhlapäiviinsä. Näihin juhliin on kutsuttu myös oman yhteisön ulkopuolisia. Valitettavan harvat kantaväestön edustajat ovat kuitenkaan löytäneet tietä ainakaan jatkuvaan ja kiinteään yhteyteen assyrialaisten kanssa.

Ensimmäinen Ouluun tullut assyrialaisten ryhmä oli kooltaan noin kahdenkymmenen hengen suuruinen. Suunnilleen samankokoinen oli myös kaldealaisryhmä, joka samoihin aikoihin asettui Liminkaan, runsaan kahdenkymmenen kilometrin päähän Oulusta. Vähitellen assyrialaisten lukumäärä kasvoi vuosien mittaan sekä syntyvien lasten että uusien pakolaisten kautta. Toisaalta heidän keskuudessaan tapahtui myös poismuuttoja, niin muualle Suomeen kuin myös Ruotsiin, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Parhaimmillaan Oulussa asuvien assyrialaisten yhteisön koko oli noin kaksisataa henkeä. 2000-luvun alussa meni useita vuosia, jolloin assyrialaisten lukumäärä väheni eikä uusia kiintiöpakolaisia tullut juuri lainkaan. Vuonna 2009 tilanne koheni, kun kymmenkunta uutta assyrialaisperhettä saatiin Suomeen. Suurin osa heistä asettui asumaan Ouluun.

Assyrialaisten kristittyjen asioiden edistämiseen ja heidän tukemiseensa Suomessa ja heidän kotiseudullaan perustettiin Suomi-Assyria-yhdistys vuonna 2007. Yhdistyksen perustajajäsenet pitivät tärkeänä, että Suomeen saadaan organisaatio, joka pyrkii rakentamaan hyvät ja luontevat suhteet assyrialaisten ja suomalaisten välille. Assyrialaisia koskevan tiedon kasvattaminen ja syventäminen on myös yhdistyksen keskeisiä tavoitteita. Yhdistys on nähnyt tehtäväkseen myös sen, että se pyrkii vaikuttamaan kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin päättäjiin niin Suomessa kuin laajemminkin. Myös assyrialaisten taloudellinen tukeminen heidän kotimaassaan ja Syyriassa on katsottu yhdistykselle kuuluvaksi tehtäväksi.

Veijo Koivula

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010